Winkelwagen
Geen items toegevoegd
Navigation
    Alle prijzen inclusief BTW
Trustpilot beoordelingen
TrustScore van 8.9 * * * *
Aanmelden voor nieuwsbrief

Berekening zonneboiler opbrengst en subsidie

Korte beschrijving Met dit model kan men de opbrengst uitrekenen van een zonneboiler en bepalen of verwarmingsondersteuning mogelijk is. Tevens geeft het model een prognose voor de ISDE 2017 subsidie.

Berekening zonneboiler opbrengst en subsidie

NaamEenheidWaarde
Capaciteitsprofiel tapwaterLiter/dag
Collector Model
Collector helling (van 0º tot 90º)Graden
Collector richting (Oost tot West)Kompasrichting
Stroomprijs per kWh
Gasprijs per M3

NaamEenheidWaarde
Benodigde energie volgens capaciteitsprofiel M - 168 Liter/dag 2-3 personen kWh 2137
Opgewekte zonne-energie (bruto) kWh 1994
Dekkingsgraad warm tapwater behoefte % 59
Energie voor verwarmingsondersteuning kWh 0
Zonneboiler kan gebruikt worden voor de Toepassing Tapwaterverwarming
Zonneboiler is geschikt voor een gemiddeld huishouden met # 2 tot 3 personen
EU energielabel classificatie Energieklasse A+++
Benodigde minimale boilermaat Liters 300
Opbrengst prognose per jaar in vergelijking met CV gasketel-opwarming 106
Opbrengst prognose per jaar in vergelijking met elektrische-opwarming 275
Subsidie prognose 1178
 
Collector specificaties
Apertuur oppervlakte m2 3,28
Optisch rendement n0 0,668
Warmte verliesfactor a1 1,496
Warmte verlies temperatuursafhankelijkheid a2 0,005
Instralingscorrectie tgv reflectie IAM 1
Gemiddelde water temperatuur ºC 40

U kunt aan deze berekening geen rechten ontlenen, gebruik is voor eigen risico.
 
 
 
Als voorbeeld hebben we de gevens ingevuld voor een "X" profiel in combinatie met de hoog rendement PRISMA-PRO buis collector met "X" aantal buizen.
 
Werking model:
 
Stap 1: kies capaciteitsprofiel S=1 persoon, M=2-3 personen, L=4-5 personen of XL = 7-8 personen in huishouden
 
Stap 2: Kies een aantal vacuüm-buizen of collectoren bij Collector
 
Stap 3: Kies de hellingshoek van de collectoren, 0 graden is plat, 90 graden is rechtop
 
Stap 4: Kies de kompasrichting van de collector (Zuid = 180 graden)
 
Stap 5: Pas zo nodig de prijs voor gas en elektriciteit aan 
 
Stap 6: Klik op "Opnieuw berekenen"
 
De grafiek en tabel geven na berekening uw gekozen situatie weer met o.a. opgewekte en benodigde energie, dekkingsgraad tapwater, opbrengst in Euro's en een prognose van de subsidie.
 
Door het aantalvacuüm-buizen of collectoren bij collector te verhogen en weer op "Opnieuw berekenen" te klikken kan men de dekkingsgraad voor tapwater verhogen en zelfs de situatie bereiken dat er energie over is voor verwarmingsondersteuning. Voor een verbetering van de  verwarmingsondersteuning opbrengst in de koude periode  voor kan men de hellingshoek verhogen naar bv 40-70 graden.
 
Let op bij heatpipe collectoren, deze mogen niet plat of rechtop geplaatst worden, hou minimaal >=  20 en <= 70 graden aan. 
Richting en hellingshoek hebben geen invloed op de subsidie, wel op de opbrengst.
 
De benodigde boilermaat is voor de meeste setjes zo gekozen dat stagnatie minimaal zal zijn, een kleinere boiler is mogelijk mits men maatregelen neemt om stagnatie te voorkomen. zie wetenswaardigheden
 
Kiest men voor het Capaciteitsprofiel Nul dan gaat het model er van uit dat er alleen verwarmingsondersteuning is, geen tapwater verwarming. Er worden in dat geval geen boilerverliezen in rekening gebracht en de berekening is met een lagere gemiddelde water temperatuur van 30ºC ipv 40ºC (geschikt voor Lage Temperatuurs Verwarming LTV, niet voor radiatoren). Het rendement van de collector is dan hoger.
Het model schrijft energie opgewekt in de maanden jan,feb,mrt,apr,sep,oct,nov,dec toe aan de verwarmingsondersteuning opbrengst.
De overige energie moet men dan voor iets anders gebruiken, bv een zwembad of affakkelen. Deze rest energie wordt niet mee genomen in de Euro opbrengst 
 
Ons model is zeer geavanceerd en uniek op Internet en heeft als doel u zo eerlijk mogelijk informatie te geven over opbrengsten van zonneboilers. Komt u ergens heel andere opbrengsten tegen, stuur ons de collector gegevens en wij stoppen die in ons model om die opbrengsten voor u te controleren. Wij hebben met ons rekenmodel en controle metingen op wwww.zonmon.com uitgebreid onderzoek gedaan naar opbrengsten van verschillende type collectoren in de markt en de verschillen in uitkomst zijn groot. Zie ook ons rapport bij wetenswaardigheden.
 
 
Hoe bereken wij de opbrengst: 
 
Met de gekozen richting en hellingshoek raadplegen wij de database met meerjarige instralingsgegevens om per maand de gemiddelde instraling en de gemiddelde buitentemperatuur te verkrijgen.
 
Voor elke collector type kunnen met deze instralingsgegevens en de onafhankelijk vastgestelde specificaties (Solar Keymark) het gemiddelde rendement en opbrengst per maand berekenen.
 
Tel de maanden bij elkaar op het we hebben de bruto opbrengst. We trekken daar 10 % verliezen en de boiler warmte lek verliezen van af om de dekkingsgraad voor tapwater, restenergie voor verwarmingsondersteuning en opbrengst in euro's zo eerlijk mogelijk te berekenen.

 

Setjes met subside:

Set                             Collector     Boiler                Subsidie  Opbrengst meldcode Econo berekening
S8HPCPXC-150-eco 8 buis CPC 150 l boiler € 584 779 kWh KA06854 S8HPCPXC-150-eco
M18HPCPC-300-eco 18 buis CPC 300 l boiler € 1139 1519 kWh KA06855 M18HPCPC-300-eco
L36HPCPC-500-eco 36 buis CPC 500 l boiler € 2252 3002 kWh KA06856 L36HPCPC-500-eco
S18HPCPC-200-2 18 buis CPC 200 l boiler € 1178 1570 kWh KA06857 S18HPCPC-200-2
L54HPCPC-500-H2 54 buis CPC 500 l hyg buffer € 2591 3455 kWh KA06858 L54HPCPC-500-H2
M48HPCPC-500-H2 48 buis CPC 500 l hyg buffer € 2518 3357 kWh KA06859  M48HPCPC-500-H2
M24CPC-400-H2 24 buis CPC 400 l hyg buffer € 1322 1763 kWh KA07176 M24CPC-400-H2

 

Regeling subsidie zonneboiler 2017 voor grote en kleine zonneboilers.

 

Artikel 4.5.9 Hoogte en berekening subsidiebedrag zonneboiler 

 

1. De subsidie voor een zonneboiler als bedoeld in artikel 4.5.5 bedraagt € 0,75 per kWh jaarlijkse
zonne-energiebijdrage van de zonneboiler bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10
vierkante meter en bedraagt € 0,30 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage van de zonneboiler
bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter.

 

2. De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor zonneboilers bij een
apertuuroppervlakte van ten hoogste 5 vierkante meter vastgesteld op 2799 kWh minus het
jaarlijks aandeel van niet uit zonne-energie verkregen warmte volgens de productkaart conform
het capaciteitsprofiel L, en minus het supplementair elektriciteitsgebruik volgens de productkaart.

 

3. De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor zonneboilers bij een
apertuuroppervlakte van meer dan 5 en ten hoogste 10 vierkante meter vastgesteld op 4427
kWh minus het jaarlijks aandeel van niet uit zonne-energie verkregen warmte volgens de
productkaart conform het capaciteitsprofiel XL, en minus het supplementair elektriciteitsgebruik
volgens de productkaart.

 

4. De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, voor zonneboilers bij een
apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt het product van 1215 kWh, het
totale collectoroppervlak van alle collectoren volgens de productkaart, het collectorrendement
volgens de productkaart, en de verliesfactor van de warmwatertank, bedoeld in het vijfde lid.

 

5. De verliesfactor van de warmwatertank bedraagt afhankelijk van de energie-efficiëntieklasse
vermeld op het etiket of de energie-efficiëntieklasse vastgesteld volgens de methode, bedoeld
in bijlage II, onderdeel 2, van Verordening (EU) nr. 812/2013:
a. bij energie-efficiëntieklasse A+: 0,95;
b. bij energie-efficiëntieklasse A: 0,91;
c. bij energie-efficiëntieklasse B: 0,86;
d. bij energie-efficiëntieklasse C: 0,83, en
e. bij energie-efficiëntieklasse D tot en met G: 0,81.

 

6. In afwijking van het vijfde lid bedraagt de verliesfactor voor een warmwatertank met een
volume van 2000 liter en meer 0,81.

 

7. Indien de zonneboiler naast warm tapwater tevens ruimteverwarming produceert, wordt de
subsidie voor de zonneboiler, bedoeld in het eerste lid, eenmalig verhoogd met een bedrag van
€ 150 indien de zonneboiler behoort tot de energie-efficiëntieklasse A+ voor ruimteverwarming
vermeld op het etiket en met een bedrag van € 300 indien de zonneboiler behoort tot de
energie-efficiëntieklasse A++ voor ruimteverwarming vermeld op het etiket of hoger.

 

 

Schrijf uw eigen beoordeling
  • Slecht
  • Uitstekend
Huidige beoordelingen
Heel veel relevante informatie
Geweldig dat dit op internet beschikbaar is, gewoon eerlijk en transparant.
Van: Gast | Datum: 12-8-2017 09:40
Was deze beoordeling nuttig? Ja Nee (1/0)
Product description
U kunt aan deze berekening geen rechten ontlenen, gebruik is voor eigen risico.
 
 
 
Als voorbeeld hebben we de gevens ingevuld voor een "X" profiel in combinatie met de hoog rendement PRISMA-PRO buis collector met "X" aantal buizen.
 
Werking model:
 
Stap 1: kies capaciteitsprofiel S=1 persoon, M=2-3 personen, L=4-5 personen of XL = 7-8 personen in huishouden
 
Stap 2: Kies een aantal vacuüm-buizen of collectoren bij Collector
 
Stap 3: Kies de hellingshoek van de collectoren, 0 graden is plat, 90 graden is rechtop
 
Stap 4: Kies de kompasrichting van de collector (Zuid = 180 graden)
 
Stap 5: Pas zo nodig de prijs voor gas en elektriciteit aan 
 
Stap 6: Klik op "Opnieuw berekenen"
 
De grafiek en tabel geven na berekening uw gekozen situatie weer met o.a. opgewekte en benodigde energie, dekkingsgraad tapwater, opbrengst in Euro's en een prognose van de subsidie.
 
Door het aantalvacuüm-buizen of collectoren bij collector te verhogen en weer op "Opnieuw berekenen" te klikken kan men de dekkingsgraad voor tapwater verhogen en zelfs de situatie bereiken dat er energie over is voor verwarmingsondersteuning. Voor een verbetering van de  verwarmingsondersteuning opbrengst in de koude periode  voor kan men de hellingshoek verhogen naar bv 40-70 graden.
 
Let op bij heatpipe collectoren, deze mogen niet plat of rechtop geplaatst worden, hou minimaal >=  20 en <= 70 graden aan. 
Richting en hellingshoek hebben geen invloed op de subsidie, wel op de opbrengst.
 
De benodigde boilermaat is voor de meeste setjes zo gekozen dat stagnatie minimaal zal zijn, een kleinere boiler is mogelijk mits men maatregelen neemt om stagnatie te voorkomen. zie wetenswaardigheden
 
Kiest men voor het Capaciteitsprofiel Nul dan gaat het model er van uit dat er alleen verwarmingsondersteuning is, geen tapwater verwarming. Er worden in dat geval geen boilerverliezen in rekening gebracht en de berekening is met een lagere gemiddelde water temperatuur van 30ºC ipv 40ºC (geschikt voor Lage Temperatuurs Verwarming LTV, niet voor radiatoren). Het rendement van de collector is dan hoger.
Het model schrijft energie opgewekt in de maanden jan,feb,mrt,apr,sep,oct,nov,dec toe aan de verwarmingsondersteuning opbrengst.
De overige energie moet men dan voor iets anders gebruiken, bv een zwembad of affakkelen. Deze rest energie wordt niet mee genomen in de Euro opbrengst 
 
Ons model is zeer geavanceerd en uniek op Internet en heeft als doel u zo eerlijk mogelijk informatie te geven over opbrengsten van zonneboilers. Komt u ergens heel andere opbrengsten tegen, stuur ons de collector gegevens en wij stoppen die in ons model om die opbrengsten voor u te controleren. Wij hebben met ons rekenmodel en controle metingen op wwww.zonmon.com uitgebreid onderzoek gedaan naar opbrengsten van verschillende type collectoren in de markt en de verschillen in uitkomst zijn groot. Zie ook ons rapport bij wetenswaardigheden.
 
 
Hoe bereken wij de opbrengst: 
 
Met de gekozen richting en hellingshoek raadplegen wij de database met meerjarige instralingsgegevens om per maand de gemiddelde instraling en de gemiddelde buitentemperatuur te verkrijgen.
 
Voor elke collector type kunnen met deze instralingsgegevens en de onafhankelijk vastgestelde specificaties (Solar Keymark) het gemiddelde rendement en opbrengst per maand berekenen.
 
Tel de maanden bij elkaar op het we hebben de bruto opbrengst. We trekken daar 10 % verliezen en de boiler warmte lek verliezen van af om de dekkingsgraad voor tapwater, restenergie voor verwarmingsondersteuning en opbrengst in euro's zo eerlijk mogelijk te berekenen.

 

Setjes met subside:

Set                             Collector     Boiler                Subsidie  Opbrengst meldcode Econo berekening
S8HPCPXC-150-eco 8 buis CPC 150 l boiler € 584 779 kWh KA06854 S8HPCPXC-150-eco
M18HPCPC-300-eco 18 buis CPC 300 l boiler € 1139 1519 kWh KA06855 M18HPCPC-300-eco
L36HPCPC-500-eco 36 buis CPC 500 l boiler € 2252 3002 kWh KA06856 L36HPCPC-500-eco
S18HPCPC-200-2 18 buis CPC 200 l boiler € 1178 1570 kWh KA06857 S18HPCPC-200-2
L54HPCPC-500-H2 54 buis CPC 500 l hyg buffer € 2591 3455 kWh KA06858 L54HPCPC-500-H2
M48HPCPC-500-H2 48 buis CPC 500 l hyg buffer € 2518 3357 kWh KA06859  M48HPCPC-500-H2
M24CPC-400-H2 24 buis CPC 400 l hyg buffer € 1322 1763 kWh KA07176 M24CPC-400-H2

 

Regeling subsidie zonneboiler 2017 voor grote en kleine zonneboilers.

 

Artikel 4.5.9 Hoogte en berekening subsidiebedrag zonneboiler 

 

1. De subsidie voor een zonneboiler als bedoeld in artikel 4.5.5 bedraagt € 0,75 per kWh jaarlijkse
zonne-energiebijdrage van de zonneboiler bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10
vierkante meter en bedraagt € 0,30 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage van de zonneboiler
bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter.

 

2. De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor zonneboilers bij een
apertuuroppervlakte van ten hoogste 5 vierkante meter vastgesteld op 2799 kWh minus het
jaarlijks aandeel van niet uit zonne-energie verkregen warmte volgens de productkaart conform
het capaciteitsprofiel L, en minus het supplementair elektriciteitsgebruik volgens de productkaart.

 

3. De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor zonneboilers bij een
apertuuroppervlakte van meer dan 5 en ten hoogste 10 vierkante meter vastgesteld op 4427
kWh minus het jaarlijks aandeel van niet uit zonne-energie verkregen warmte volgens de
productkaart conform het capaciteitsprofiel XL, en minus het supplementair elektriciteitsgebruik
volgens de productkaart.

 

4. De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, voor zonneboilers bij een
apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt het product van 1215 kWh, het
totale collectoroppervlak van alle collectoren volgens de productkaart, het collectorrendement
volgens de productkaart, en de verliesfactor van de warmwatertank, bedoeld in het vijfde lid.

 

5. De verliesfactor van de warmwatertank bedraagt afhankelijk van de energie-efficiëntieklasse
vermeld op het etiket of de energie-efficiëntieklasse vastgesteld volgens de methode, bedoeld
in bijlage II, onderdeel 2, van Verordening (EU) nr. 812/2013:
a. bij energie-efficiëntieklasse A+: 0,95;
b. bij energie-efficiëntieklasse A: 0,91;
c. bij energie-efficiëntieklasse B: 0,86;
d. bij energie-efficiëntieklasse C: 0,83, en
e. bij energie-efficiëntieklasse D tot en met G: 0,81.

 

6. In afwijking van het vijfde lid bedraagt de verliesfactor voor een warmwatertank met een
volume van 2000 liter en meer 0,81.

 

7. Indien de zonneboiler naast warm tapwater tevens ruimteverwarming produceert, wordt de
subsidie voor de zonneboiler, bedoeld in het eerste lid, eenmalig verhoogd met een bedrag van
€ 150 indien de zonneboiler behoort tot de energie-efficiëntieklasse A+ voor ruimteverwarming
vermeld op het etiket en met een bedrag van € 300 indien de zonneboiler behoort tot de
energie-efficiëntieklasse A++ voor ruimteverwarming vermeld op het etiket of hoger.

 

 

Extra informatie